Διακηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πρόχειρη σταβλική εγκατάσταση στη θέση "Καραμάνια" της Τ.Κ. Μακρυχωρίου

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πρόχειρη σταβλική εγκατάσταση στη θέση "Καραμάνια" της Τ.Κ. Μακρυχωρίου

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 166/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 361,52τ.μ. για πρόχειρη σταβλική εγκατάσταση στη θέση "Καραμάνια" της Κοινότητας Μακρυχωρίου της Δ.Ε. Μακρυχωρίου.

Επισυνάπτονται :

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr