Διακηρύξεις

Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου

Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 149/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση κατάλληλου ακινήτου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών για διάστημα τεσσάρων (4) ετών.

Ημερομηνία λήξης προσφορών : 12-08-2022

Επισυνάπτονται :

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr