Διακηρύξεις

Εκμίσθωση Δημοτικών Αγρών στην Τ.Κ Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος

Εκμίσθωση Δημοτικών Αγρών στην Τ.Κ Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 197/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

την φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών έκτασης α) 9,5 στρ. στη θέση "ΧΙΛΙΟΣΤΡΕΜΜΑ", β) 5,5 στρ. στη θέση "ΜΕΡΙΑΣ" της Κοινότητας Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος με σκοπό τη γεωργική καλλιέργεια.

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

2. Περίληψη Διακήρυξης

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr