Διακηρύξεις

Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος στον Οικισμό Κουλούρας της Τ.Κ. Κρανέας, Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου

Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος στον Οικισμό Κουλούρας της Τ.Κ. Κρανέας, Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 207/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος εμβαδού 93,75τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό Κουλούρας της Τ.Κ. Κρανέας, Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου για χρήση ως καφενείο.

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr