Διακηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικού αγρού στη θέση "Μεγάλος Μεριάς" της Δ.Κ. Συκουρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος για καλλιέργεια

Εκμίσθωση δημοτικού αγρού στη θέση "Μεγάλος Μεριάς" της Δ.Κ. Συκουρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος για καλλιέργεια

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 88/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την εκμίσθωση δημοτικού αγρού έκτασης 135,40τ.μ. στη θέση "Μεγάλος Μεριάς" της Δ.Κ. Συκουρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος για γεωργική καλλιέργεια.

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

2. Περίληψη Διακήρυξης

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr