Διακηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για το Έργο: "Κατασκευή Δικτύου Αποστράγγισης σε Πεζοδρόμια της Δ.Ε. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών"

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για το Έργο: "Κατασκευή Δικτύου Αποστράγγισης σε Πεζοδρόμια της Δ.Ε. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών"

Ο Δήμος Τεμπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Δικτύου Αποστράγγισης σε πεζοδρόμια της Δ.Ε. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

Το έργο αφορά την αποξήλωση και ανακατασκευή υπογείου δικτύου μήκους 300μ. απορροής υδάτων στον οικισμό Συκουρίου του Δήμου Τεμπών.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις των ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών του έτους 2022.

Για να δείτε όλο το κείμενο της Πρόσκλησης, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr