Διακηρύξεις

Εκμίσθωση έκτασης για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων στη θέση "Σκληρότοπος" της Τ.Κ. Μακρυχωρίου

Εκμίσθωση έκτασης για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων στη θέση "Σκληρότοπος" της Τ.Κ. Μακρυχωρίου

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 124/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση "Σκληρότοπος" της Τ.Κ. Μακρυχωρίου της Δ.Ε. Μακρυχωρίου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων των οποίων δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής (άρθρο 2 του Ν. 4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη.

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr