Ανακοινώσεις

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας

Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανακοινώνει την υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2024 (ΑΔΑ Ψ2ΞΘ7ΛΡ-ΒΞΤ) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς μέχρι 34 ή 60 ημερομίσθια ανά άτομο, ανάλογα με την περιοχή.

Επισυνάπτονται :

1. Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024.

2. Αίτηση.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας.

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr