Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων

Ανακοίνωση για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων

Διευκρινίσεις για την παράταση στον κανονισμό πυροπροστασίας

Ενημερώνουμε τους συνδημότες και τις συνδημότισσές μας, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, ανακοίνωσε πως αναμένεται τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την παράταση των προθεσμιών υποβολής των στοιχείων ως εξής:

α) για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης έως τις 26/04/2024 και

β) για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως τις 26/05/2024.

Παράλληλα, θα εκδοθεί άμεσα, νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ.

 

Ποια ακίνητα – οικόπεδα αφορά η εφαρμογή της νέας διάταξης;

Αφορά ακίνητα – οικόπεδα που βρίσκονται:

  • σε δάση, δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις
  • σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.
  • σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη  ορεινές ή ημιορεινές)
  • εν όλων ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των δασικών εκτάσεων
  • βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις
  • μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων

 

Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που εμπίπτει στον κανονισμό;

Θα πρέπει να απευθυνθεί σε τεχνικό επιστήμονα. 

 

Τι περιλαμβάνει η έκθεση που θα συντάξει ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας;

Ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας θα εξετάσει το ακίνητο και στη συνέχεια θα συμπληρώσει το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας και την τεχνική έκθεση έως 26  Απριλίου  2024.

 

 Που υποβάλλονται τα απαιτούμενα έγγραφα;

Αφού συνταχθεί η Τεχνική έκθεση, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υποχρεωμένος μέσα σε ένα μήνα δηλαδή έως 26/05/2024 να υποβάλλει Δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, στην οποία να δηλώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συντηρεί τον καθορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. 

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η έκθεση του αρμόδιου Τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του κάθε ιδιοκτήτη, καθώς και τα στοιχεία του θα υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

 

Ποιος ελέγχει την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας;

Ο έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού διενεργείται από τριμελή επιτροπή από τον οικείο Δήμο.

 

Υπάρχουν κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση;

Σε περίπτωση μη τήρησης του κανονισμού επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Σαμαρίνα Βασιλική, Τηλ. 2495 350 404.

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr