Ανακοινώσεις

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφορά ενημέρωση και οδηγίες της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) προς τους δημότες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες.

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα θα βρείτε ενημέρωση, οδηγίες και συστάσεις για τα κάτωθι :

  • Ποιες περιοχές οριοθετήθηκαν ως πλημμυρόπληκτες
  • Διαδικασία ελέγχου για την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας κτηρίου που έχει πληγεί από πλημμύρα – απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Ποιοι δικαιούνται στεγαστική συνδρομή ανακατασκευής ή επισκευής ή άλλο
  • Ποια είναι η διαδικασία λήψης στεγαστικής συνδρομής
  • Προθεσμίες υποβολής αιτήματος λήψης στεγαστικής συνδρομής, όροι, προϋποθέσεις κλπ.
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση λήψης στεγαστικής συνδρομής

Επισυνάπτονται:

1. Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών - Εσωτερικών - Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

2. ΦΕΚ 1577 (Τεύχος Β') "Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες".

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr