Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 18/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 31-10-2023

Πίνακας Ο.Ε. 18/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 31-10-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 18/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 8246/ 26-10-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 31-10-2023, Ημέρα: Τρίτη & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: έξι (6)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: επτά (7)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής

119

Εγκρίθηκε Ομόφωνα  

2

Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την Εκμίσθωση αγρού 135.400 τ.μ., στη θ. ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΡΙΑΣ Συκουρίου

120

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

[Καρλιγκιώτη Άρτεμις]

3

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την  ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση  των προσφορών του έργου με  Α/Α   202407  (ΕΣΗΔΗΣ) :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» (προσωρινός ανάδοχος)

121

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

4

Καθορισμός όρων ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024.

122

Ομόφωνα ο καθορισμός

5

Καθορισμός όρων Εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στη θέση «ΜΑΥΡΟΓΙΑ» του οικισμού Γυρτώνης της Κοινότητας Μακρυχωρίου, για γεωργική καλλιέργεια με τη διενέργεια της δημοπρασίας

123

Ομόφωνα ο καθορισμός

6

Καθορισμός όρων εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 529,45 τ.μ. στη θέση ΣΚΛΗΡΟΤΟΠΟΣ Μακρυχωρίου για εγκατάσταση   κτηνοτροφικής μονάδας πρόχειρο κατάλυμα Ζώων , για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας,

124

Ομόφωνα ο καθορισμός

ΕΗΔ 1o

Έγκριση 1ου Πρακτικού (κατακύρωση)  του έργου  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

125

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

[ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝ. & ΣΙΑ ΕΤΕ]

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr