Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 17/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 18-10-2023

Πίνακας Ο.Ε. 17/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 18-10-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 17/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 7929/ 12-10-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 18-10-2023, Ημέρα: Τετάρτη & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: επτά (7)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: οκτώ (8)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας λόγω της κακοκαιρίας με την επωνυμία ΄DANIEL΄ με κατεπείγουσα διαδικασία για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα της ΔΕΥΑ Τεμπών.

111

Εγκρίθηκε Ομόφωνα  

2

Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής

112

Ομόφωνα η πρόθεση

3

Απαλλαγή υπολόγου Εντάλματος Προπληρωμής

113

Ομόφωνα η απαλλαγή

4

Σχέδιο/εισήγηση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

114

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

5

Έλεγχος λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων Σεπτεμβρίου  2023

115

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

6

Έγκριση Πρακτικού (προσωρινός ανάδοχος) για:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024.

116

Εγκρίθηκε Ομόφωνα [ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ προσωρινός]

7

Επί γνωμοδότησης δικηγόρου  (υπόθεση Ελ. Δεδικούσης)

117

Ομόφωνα η αποδοχή

ΕΗΔ 1o

Έγκριση  δαπανών μετακίνησης Δημάρχου (3)

118

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr