Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 19/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 14-11-2023

Πίνακας Δ.Σ. 19/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 14-11-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  19/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

(δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 8688/13-11-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 14-11-2023,  Ημέρα:  Τρίτη & Ώρα: 19:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: ένα ( 1 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: ένα ( 1 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

 

Πρόταση – Αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ» (Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ.)          

146

Ομόφωνα η αίτηση διατήρησης του ΔΟΠΑΠΕΠΤ

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr