Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 15/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 14-09-2023

Πίνακας Δ.Σ. 15/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 14-09-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  15/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

(δια περιφοράς)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 7176/14-09-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 14-09-2023,  Ημέρα:  Πέμπτη & Ώρα: 20:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: ένα ( 1 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: ένα ( 1 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΚΕΔΕ,   για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

125

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr