Ανακοινώσεις

Καταχώρηση αδειών Παραγωγών και Επαγγελματιών πωλητών Υπαίθριου Εμπορίου και Χειροτεχνών – Καλλιτεχνών

Καταχώρηση αδειών Παραγωγών και Επαγγελματιών πωλητών Υπαίθριου Εμπορίου και Χειροτεχνών – Καλλιτεχνών

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 9480/05-02-2024 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Τ Α Ι

Οι κάτοχοι αδειών Παραγωγών και Επαγγελματιών πωλητών Υπαίθριου Εμπορίου καθώς και Χειροτεχνών – Καλλιτεχνών ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΟΥΝ τις άδειές τους σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά).

Η καταγραφή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr στην οποία εισέρχονται οι αδειούχοι με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXIS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο Σύστημα.

Η καταχώριση στο Σύστημα των αδειών από τους αδειούχους θα διενεργηθεί ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου και σε καθορισμένα χρονικά στάδια, ως εξής:

  1. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στο Στάσιμο και το Πλανόδιο εμπόριο από 15/02/2024 έως τις 15/05/2024. Επισημαίνεται ότι η καταχώρηση θα αφορά άδειες οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.
  2. Οι κάτοχοι άδειας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη από 15/2/2024 έως τις 15/5/2024. Επισημαίνεται ότι η καταχώρηση θα αφορά μόνο τις άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου
  3. Αδειούχοι Παραγωγοί και Επαγγελματίες πωλητών Λαϊκών Αγορών από 15/03/2024 έως τις 15/06/2024. Επισημαίνεται ότι η καταχώρηση θα αφορά άδειες οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr