Ανακοινώσεις

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ & ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ & ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης: ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ 7332/Β/22-12-2023) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α’ 136) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη των εν λόγω τελών»

σας γνωρίζουμε ότι, εφεξής, οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν τη δήλωση απόδοσης των τελών: α) διαμονής παρεπιδημούντων και β) επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 1 του ν. 339/1976, κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. και το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου αυτού, ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr).

Τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 περιλαμβάνονται σε μία δήλωση και καταβάλλονται εμπρόθεσμα στο σύνολό τους έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024. Τα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2023, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024. Τα οφειλόμενα ανωτέρω ποσά για το έτος 2023 καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δηλώσεως ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται από την ΑΑΔΕ σε βάρος του υπόχρεου προσαύξηση ίση με 2% επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Η απόδοση των οφειλόμενων τελών πριν τη χρήση του 2022 θα καταβάλλεται στο Δήμο με την προηγούμενη διαδικασία.

Προς ενημέρωση των υπόχρεων, επισυνάπτουμε τη σχετική ΚΥΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 2495350416-417

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr