Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Χορήγηση Βεβαίωσης Ονοματοδοσίας Οδού

Χορήγηση Βεβαίωσης Ονοματοδοσίας Οδού

Για την Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Ονοματοδοσίας Οδού πατήστε ΕΔΩ :

Εκτός από την Αίτηση (συμπληρωμένη), θα πρέπει να συνυποβληθεί στην Υπηρεσία :

1. Τοπογραφικό Διάγραμμα εις διπλούν του οικοπέδου στο οποίο να αποτυπώνονται αναλυτικά όλα τα κτίσματα.

2. Εντοπισμός του οικοπέδου μέσα στον οικισμό.

3. Στέλεχος οικοδομικής άδειας ή τακτοποίηση.

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr