Προϋπολογισμοί

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ. για το έτος 2021

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr