Κανονιστικές τελών

216/2018: Καθορισμός κατηγοριών που θα δικαιούνται μειωμένο τέλος ηλεκτροφωτισμού & καθαριότητας

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr