Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1545/05-05-2017 (Τεύχος Β'), το Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού-Περιαστικού Πρασίνου είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και φροντίζει για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση χώρων πρασίνου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Αποτελείται από τα εξής Γραφεία:

Α) Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης,

Β) Γραφείο Αστικού-Περιαστικού Πρασίνου,

Γ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων - Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

 

Προϊστάμενος Τμήματος : Μπετχαβές Σπυρίδων, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

WEBLINKS

diavgeia
  
logo syzefxis
 
diaviou
 
  
 
 
 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

aithmata politwn

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Τεμπών

Μακρυχώρι Λάρισας - Τ.Κ.: 40006

Τηλ.: 24953 50400

Fax: 24950 22410

Email: info@dimostempon.gr

          makrixor@otenet.gr

Go to top