ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ |  Τ.Κ:400 06, Μακρυχώρι, Τηλ. 24953 50401 

ΔΙΑΚΗΡΥΞH

Μακρυχώρι 20-08-2018 | Αριθ. πρωτ.5114

Ο Δήμαρχος Τεμπών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής ανά ομάδα, δηλαδή χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά ομάδα για την εργασία με τίτλο:

“Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένα στον Δήμο, προμήθεια νέων εφαρμογών καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης για τα έτη 2018 & 2019”

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Μακρυχώρι Λάρισας (ΤΚ. 40006) στις 06-09-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

WEBLINKS

diavgeia
  
logo syzefxis
 
diaviou
 
  
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Τεμπών

Μακρυχώρι Λάρισας - Τ.Κ.: 40006

Τηλ.: 24953 50400

Fax: 24950 22410

Email: info @ dimostempon.gr

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

aithmata politwn

 

Go to top