ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΕΜΠΩΝ

«Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων άρδευσης» συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων, πεντακοσίων δέκα τέσσερα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών ( 59.514,42 ).

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

WEBLINKS

diavgeia
  
logo syzefxis
 
diaviou
 
  
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Τεμπών

Μακρυχώρι Λάρισας - Τ.Κ.: 40006

Τηλ.: 24953 50400

Fax: 24950 22410

Email: info @ dimostempon.gr

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

aithmata politwn

 

Go to top