Τη δυνατότητα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 3088/24-07-2020).

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, επεκτείνεται έως τις 30 Απριλίου 2020 το χρονικό όριο μέχρι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, για τη λήψη του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές, προκειμένου να λάβουν το ειδικό βοήθημα θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Γ. Να πληρούν τις προϋποθέσεις των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που καθορίζονται στο σχετικό ΦΕΚ και δίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τεμπών στους Γόννους, από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται και τα έντυπα των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κ.ά.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο : Κέντρο Κοινότητας 2495 350 113.

 

1) ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

WEBLINKS

diavgeia
  
logo syzefxis
 
diaviou
 
  
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Τεμπών

Μακρυχώρι Λάρισας - Τ.Κ.: 40006

Τηλ.: 24953 50400

Fax: 24950 22410

Email: info @ dimostempon.gr

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

aithmata politwn

 

Go to top