Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Maternity Opportunities and Mainstreaming», το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λάρισας, συνδιοργάνωσαν συνάντηση εργασίας στο πρώην Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Δήμου Λαρισαίων.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων των άνεργων μητέρων ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και η κοινωνική δικτύωση όλων των Κέντρων Κοινότητας μέσω της ανταλλαγής απόψεων για το έργο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις των κοινωνικών δομών.

Το παρόν στη συγκεκριμένη συνάντηση έδωσε, φυσικά, και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τεμπών.

kk 1 20181022