58/2020: Επί αιτήματος Προέδρου Ευαγγελισμού για αλλαγή θέσης του 'πράσινου σημείου'