42/2020: Έγκριση Απολογισμού 2019 κληροδοτήματος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ