233/2018: Ορισμός υπολόγου για το έργο: 'ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ'.