231/2018: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στη θ. 'ΜΕΡΓΙΑΣ' & 'ΚΑΡΥΕΣ' της Τ.Κ. Πυργετού, για σταβλικές εγκαταστάσεις.