230/2018: Γνωμοδότηση για έγκριση επέμβασης και έκδοσης άδειας δόμησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ εντός κτηματικής περιφέρειας Ευαγγελισμού Δήμου Τεμπών.