229/2018: Γνωμοδότηση σχετικά με την Ανανέωση & Τροποποίηση ΑΕΠΟ & Έγκρισης σχεδίου Διαχείρισης Εξωραϊστικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της Δραστηριότητας 'Εκμετάλλευση Λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (άργιλος πλινθοκεραμοποιίας), φερόμενης ιδιοκτησίας της ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.'.