222/2018: Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ.