218/2018: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ''.