206/2018: Αποδοχή Προγράμματος Κουνουποκτονίας στην Π.Ε. Λάρισας, για το 2019.