204/2018: Αποδοχή της υπ.'αριθ.15/2018 μελέτης για: 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ'.