189/2018: Έναρξη διαδικασίας, για την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων τμήματος του οικισμού Μακρυχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011(ΦΕΚ 60Α).