186/2018: Πρόθεση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 4.3.1 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ'.