165/2018: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τεμπών, έτους 2018.