161/2018: Αποδοχή της αριθ. 13/2018 μελέτης (επικαιροποίηση της υπ.'αριθ. 6/2015, ως προς το ΦΠΑ) του έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ' προϋπολογισμού δαπάνης 197.160,00€ με το ΦΠΑ.