158/2018: Έγκριση Επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού, στη διεύθυνση Πυργετός του Δήμου Τεμπών.