142/2018: Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Τεμπών.