140/2018: Έγκριση της αριθ. 26/2018 απόφασης ΔΟΠΑΠΕΠΤ 'Τροποποίηση 5η προϋπολογισμού'.