138/2018: Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης Εργασίας πλύσης και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων του Δήμου Τεμπών.