137/2018: Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης εργασιών διαμόρφωσης και καθαρισμού παραλιών του Δήμου Τεμπών.