132/2018: Αποδοχή όρων για τη λήψη δανείου από ΕΤΕΠ & ΤΠ&Δ