126/2018: Επί αιτήσεως παρακτικής άσκησης ΙΕΚ (Ανδρεοπούλου)