13/2018: Επί αιτήσεως για ΠΡΑΚΤΙΚΗ Άσκηση καταρτιζόμενου ΙΕΚ