Επί αιτήματος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για μεταβίβαση των δικαιωμάτων του απορικού οικοπέδου με α/α 6 του ΟΤ12 στον Πυργετό