232/2017: «Ορισμός υπολόγου & υπεύθυνου για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δήμου Τεμπών»