Έργα - Δράσεις

"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ": Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Τεμπών

Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης  Δήμου Τεμπών, (Έργο σε εξέλιξη)

Τίτλος Πράξης : “ Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Τεμπών ”

Τίτλος Υποέργου 1: “ Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης  Δήμου Τεμπών ”

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Τεμπών

Κύριος του Έργου : ΔΕΥΑ Τεμπών

Προϋπολογισμός Υποέργου 1: 3.514.068,55 € (πλέον Φ.Π.Α)

Προϋπολογισμός Υποέργου 1 (Επιλέξιμη δαπάνη) : 3.000.000,00 €

Προϋπολογισμός Σύμβασης Υποέργου 1: 1.477.921,58€ (πλέον Φ.Π.Α)

Περιγραφή:

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην αντικατάσταση των υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης που είναι κατασκευασμένα από αμίαντο στους οικισμούς Γόννων, Πουρναρίου, Κρανιάς, Κουλούρας, Μεσαγκάλων και Καστρί Λουτρό του Δήμου Τεμπών, καθώς η ύπαρξη αγωγών αμιάντου χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη για την υγεία του πληθυσμού και ως εκ τούτου απαιτείται η άμεση αντικατάστασή τους. Επιπλέον, λόγω της παλαιότητας του δικτύου, παρατηρούνται σημαντικές απώλειες ύδατος, εξαιτίας των συχνών βλαβών και της φθοράς των αγωγών. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η κατασκευή μιας κυκλικής δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 1.000 μ3 στη θέση «Δενδρούλι» Μεσαγκάλων, η οποία θα συνδεθεί με την ήδη υφιστάμενη δεξαμενή με σκοπό την εξασφάλιση της επαρκούς ύδρευσης των παραλίων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση.

Σκοπός, λοιπόν, του έργου αυτού είναι η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου της ποιότητας της ζωής των κατοίκων μέσω της βελτίωσης των ποιοτικών και των ποσοτικών χαρακτηριστικών του πόσιμου ύδατος σε περιοχές του Δήμου Τεμπών.

- Ειδικότερα, το συνολικό μήκος των αγωγών ύδρευσης που πρόκειται να αντικατασταθούν είναι 51.554 μ. Τα μήκη των αγωγών αναλυτικά είναι:

  1. Αγωγός Φ315/10ΑΤΜ μήκους 4.862,00 μ.
  2. Αγωγός Φ200/12,5ΑΤΜ μήκους 5.480,00 μ.
  3. Αγωγός Φ125/16ΑΤΜ μήκους 12.250 μ.
  4. Αγωγός Φ110/16ΑΤΜ μήκους 10.550 μ.
  5. Αγωγός Φ90/12,5ΑΤΜ μήκους 14.482 μ.
  6. Αγωγός Φ90/10ΑΤΜ μήκους 2.280 μ.
  7. Αγωγός Φ90/16ΑΤΜ μήκους 1.650 μ.
  8. Κατασκευή αγωγού PE Φ22/10 ΑΤΜ
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr