Έργα - Δράσεις

"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ": Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Κ. Γόννων

"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ": Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Κ. Γόννων

Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Κ. Γόννων, (Έργο σε εξέλιξη)

Τίτλος Πράξης : “ Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και ΕΕΛ στην ΔΚ Γόννων του Δήμου Τεμπών ”

Τίτλος Υποέργου 1: “ Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Κ. Γόννων ”

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Τεμπών

Κύριος του Έργου : ΔΕΥΑ Τεμπών

Προϋπολογισμός Υποέργου 1: 3.330.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

Προϋπολογισμός Υποέργου 1 (Επιλέξιμη δαπάνη) : 3.152.953,81 €

Προϋπολογισμός Σύμβασης Υποέργου 1 : 1.162.034,85€ (πλέον Φ.Π.Α)

Περιγραφή:

Στην περιοχή του προτεινόμενου έργου παρουσιάζεται ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς τα αστικά λύματα επηρεάζουν τόσο τα υπόγεια ύδατα όσο και τα επιφανειακά ύδατα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, αλλά και του αρδευόμενου ύδατος.

Με την ολοκλήρωση του συνολικού συστήματος αποχέτευσης του οικισμού Γόννων δίνεται στη ΔΕΥΑ Τεμπών η δυνατότητα να επανασχεδιάσει την αναπτυξιακή της στρατηγική τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά, ευαισθητοποιώντας και ωθώντας τους πολίτες προς την κατάργηση των απορροφητικών βόθρων και τη σύνδεσή τους σε ένα ασφαλές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον αποχετευτικό σύστημα.

Ειδικότερα, το έργο αφορά την κατασκευή:

  • Των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Γόννων, συνολικού μήκους 17,013 km από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος διατομής Φ200 και μήκους 1,6 km από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος διατομής Φ250.
  • Τον αγωγό μεταφοράς μήκους 747 m και διατομής Φ250.
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr